geoGPS

Pomierz XY i H w układach współrzędnych obowiązujących w Polsce i gromadź dane w prywatnej chmurze.

Get it on Google Play

Podstawowe informacje

System geoGPS powstał w 2010 roku jako samodzielna aplikacja mobilna na urządzenia z system Android. Przez kolejne lata rozwijany na podstawie uwag ponad 25 000 użytkowników ewoluował do platformy geoGPS w obecnym stanie.

System zbudowany jest z trzech modułów:
 • aplikacja mobilna na urządzenia z system Android,
 • panel www do zarządzania danymi z komputera,
 • moduł serwerowy do przechowywania danych.

Platforma geoGPS to zintegrowany, mobilny, skalowalny system  do zarządzania pracami w terenie.
W obecnej formie system udostępniany jest jako usługa obejmująca dzierżawę aplikacji mobilnych oraz przestrzeni dyskowej w chmurze.
Podstawowym zadaniem systemu jest zarządzanie pracami inżyniera, który w dowolnym miejscu i czasie posiada dostęp do wszystkich niezbędnych informacji o danych geoprzestrzennych w projekcie.
Wykorzystując aplikację mobilną na smartfonie z system Android oraz bezpieczną chmurę w Data Center gromadzisz oraz zarządzaj danymi przestrzennymi zgodnie z zasadami RODO.
Dane gromadzone są w systemie serwerowym współpracującym poprzez szyfrowane łącze z aplikacjami mobilnymi na urządzeniu w terenie. Zastosowane rozwiązania zapewniają duże bezpieczeństwo dla przechowywanych danych.
System współdzieli dane pomiędzy wszystkich użytkowników w obszarze firmy.
Każdy z użytkowników poprzez mobilną aplikację geoGPS, gromadzi lub wykorzystuje dane przestrzenne zapisane w części serwerowej.
System dedykowany jest inżynierom geodetom, geologom, projektantom i wykonawcom sieci, firmom budowlanym, drogowym, leśnikom, kartografom, rolnikom, pośrednikom nieruchomości i specjalistom GIS.
System geoGPS może wykorzystywać odbiornik GPS wbudowany w urządzenie mobilne lub wykorzystywać zewnętrzny odbiornik GNSS.
Wbudowany moduł GPS gwarantuje zazwyczaj dokładności na poziomie 1-4 m.
Zewnętrzny odbiornik GNSS gwarantuje dokładności na poziomie 0.01 m.

Pobierz dane o działce na której się znajdujesz i wytycz granice.

Zaloguj się w systemie i zarządzaj danymi poprzez panel www.

Wymiana danych pomiędzy aplikacją mobilną a komputerem.

Funkcje aplikacji mobilnej

PROJEKTY/OBIEKTY

Funkcja przeznaczona do zarządzania danymi w systemie geoGPS. Dane w systemie gromadzone są w projektach . W projektach tworzone są obiekty. Każdy obiekt opisany za pomocą kilku atrybutów ma zdefiniowany swój wybrany układ współrzędnych. Wszystkie pomiary i tyczenia w obszarze obiektu są wykonywane w wybranym układzie współrzędnych. Do każdego obiektu przypisać można dowolną ilość punktów, zdjęć, zleceń, beaconów. W tej funkcji możesz dodawać punkty, edytować lub usuwać. Punkty możesz wczytać z pliku *.txt, eksportować do pliku *.txt lub *.kml.
Film na YouTube

ZLECENIA

Funkcja przeznaczona do zarządzania zleceniami wewnątrz firmy. Użytkownik może zdalnie zlecić czynności do wykonania w terenie. Każde zlecenie może być przypisane do konkretnego obiektu. Zlecenia mają określony termin  oraz status realizacji.

TYCZENIA

Funkcja przeznaczona do odszukiwania ( tyczenia ) punktów o znanych współrzędnych. Tyczenie można realizować za pomocą kilku metod. W pierwszej kolejności można nawigować do punktu w oparciu o nawigację wbudowaną w urządzenie mobilne. Następna funkcja umożliwia podgląd w usłudze Street View obiektu o znanych współrzędnych XY. Kolejna funkcja pozwala tyczyć metodą strzałki pokazującej kierunek i odległość do celu. W tej funkcji można również przeglądać wszystkie zapisane zdjęcia przypisane do wybranego punktu. Ostatnia funkcja umożliwia odszukiwanie wybranego punktu wyłącznie na podstawie obszaru oddziaływania beacona.

POMIAR

Funkcja pomiaru współrzędnych XYH w układach obowiązujących w Polsce za pomocą wbudowanego modułu GPS lub zewnętrznej anteny. Współrzędne są automatycznie przeliczane z centymetrową precyzją z współrzędnych BLH na wybrane układy współrzędnych obowiązujących w Polsce. Funkcja umożliwia również pomiar uśredniony podnoszący dokładność pomiaru.

Usługa lokalizacji działek ewidencyjnych (ULDK GUGIK)

Wyszukaj działkę po numerze lub na podstawie lokalizacji urzadzenia mobilnego.
Nawiguj, prezentuj na tle mapy oraz pobierz z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii aktualne współrzędne punktów granicznych działki.
Film na YouTube

ZDJĘCIA/SZKICE

Funkcja odpowiedzialna za dokumentowanie fotograficzne obiektów lub punktów. Zdjęcia zostaną automatycznie opisane datą oraz informacją o obiekcie. Użytkownik może samodzielnie zdecydować czy przypisać zdjęcie do punktu z listy czy do obiektu. W systemie zostaną zapisane również informacje o użytkowniku. Zdjęcia z wybranego obiektu są prezentowane w kolejności odwrotnej do rejestracji, co pozwala na stworzenie historii prac na obiekcie. Zdjęcia są automatycznie skalowane oraz przesyłane na serwer. Na dysku lokalnym urządzenia nie jest przechowywana żadna informacja o zdjęciu.

Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT GUGIK)

Usługa GUGIK udostępniająca dane o uzbrojeniu podziemnym. W systemie geoGPS możesz tyczyć uzbrojenie podziemne na podstawie tych danych. Dane rozbite na poszczególne branże.

Współrzędne z mapy i NMT GUGIK

Pobierz współrzędne XYH klikając na mapę. XY w dowolnym układzie współrzędnych. H wyliczane na podstawie NMT udostępnionego przez GUGIK.

PANEL UŻYTKOWNIKA

Zarządzaj kontem użytkownika w systemie. Funkcja przeznaczona do edycji danych zalogowanego użytkownika, zmiany hasła, odzyskania hasła, rejestracji kolejnego użytkownika w systemie, zmianę uprawnień.

Pomiar współrzędnych w następujących obowiązujących w Polsce układach współrzędnych

-XY w PUWG 2000 strefy 5-8 ( mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna )
-XY w PUWG 1992 południk 19 ( mapy topograficzne )
-XY w PUWG 1965 ( mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna )
-XY w układzie UTM (Universal Transverse Mercator)
-H w układzie wysokości Kronsztad (oznaczenie: PL-KRON86-NH)


System geoGPS - konfiguracje

System może funkcjonować samodzielnie lub z zewnętrznym odbiornikiem GNSS.

1. Z odbiornikiem wbudowanym w urządzenie mobilne.

Większość urządzeń mobilnych posiada wbudowany moduł GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou, który umożliwia wykonywanie pomiarów i tyczeń z dokładnościami w przedziale 1-4 m. W tym przypadku nie musisz posiadać innych urządzeń poza smartfonem lub tabletem. Apliakcję należy pobrać ze sklepu Google Play i zarejestrować się w aplikacji. Dostęp do danych jest realizowany z aplikacji i poprzez panel www.

2. Z zewnętrzym odbiornikiem GNSS.

Wykorzystując dowolny zewnętrzny odbiornik GNSS poprzez Bluetooth z wykorzystaniem formatu NMEA np. Reach RS2.
Odbiornik współpracuje z dostawcą korekt pozyskanych z systemu stacji referencyjnych gwarantujący pomiar i tyczenie z centymetrową precyzją.

Przykładowa specyfikacja odbiornika EMLID RTK GNSS - Reach RS2 ( L1/L2/L5)

 • Dwuczęstotliwościowy odbiornik GPS L1/L2, GLONASS L1/L2, BeiDou B1/B2, Galileo E1/E5 oraz SBAS L1.

 • Szybka inicjalizacja FIX RTK około 5 s

 • Antena eliminująca efekt wielodrożności

 • Modem GSM 3.5G do współpracy z dostawcą korekt poprzez sieć internet

 • Wiarygodny pomiary w odległości do 60 km od stacji referencyjnej

 • Wbudowane radio typu LoRa, zasięg radia 8 km

 • Wi-Fi, Bluetooth

 • 16 godzin pracy w trybie rover z użyciem połączenia GSM 3.5G

 • Ładowanie poprzez złącze USB-C

 • NTRIP, VRS, RTCM3

 • Norma IP67 - pyło i wodo-odporna konstrukcja pracująca w -20o?...+65o?

 • Rejestracja danych RINEX do 20 Hz

 • Standardowe mocowanie 5/8”

 • Waga 950 g

POBIERZ SPECYFIKACJĘ W PLIKU PDF

Abonamenty

System udostępniany jest z roczną opłatą abonamentową z licencją pływającą (na dowolnym urządzeniu z aplikacją).
Cena obejmuje aplikację mobilną, dostęp do panelu www, przestrzeń dyskową na dane w profesjonalnym Data Center.

0 PLN

Pakiet podstawowy
1 konto / 7 dni
Pobierz aplikację
Zaloguj się

200 PLN

Pakiet podstawowy
1 konto / rok
Pobierz aplikację
Zaloguj się

400 PLN

Pakiet podstawowy
5 konta / rok
Pobierz aplikację
Zaloguj się

700 PLN

Pakiet podstawowy
10 kont / rok
Pobierz aplikację
Zaloguj się

0 PLN

Z modułem RTK
dla zewnętrznego odbiornika GNSS
1 konto / 7 dni
Pobierz aplikację
Zaloguj się

700 PLN

Z modułem RTK
dla zewnętrznego odbiornika GNSS
1 konto / rok
Pobierz aplikację
Zaloguj się

900 PLN

Z modułem RTK
dla zewnętrznego odbiornika GNSS
5 konta / rok
Pobierz aplikację
Zaloguj się

1200 PLN

Z modułem RTK
dla zewnętrznego odbiornika GNSS
10 kont / rok
Pobierz aplikację
Zaloguj się

Zewnętrzny odbiornik GNSS

8 979 PLN

EMLID RTK GNSS - Reach RS2
Precyzja RTK H: 7 mm+1 ppm V: 14 mm+1 ppm
Precyzja Static H: 4 mm+0.5 ppm V: 8mm+1 ppm

13 000 PLN

EMLID RTK GNSS - Reach RS2, tyczka, uchwyt, Samsung Galaxy Tab Active2 8.0 LTE
Wszystkie ceny brutto. Urządzenie zamów poprzez formularz.

Zrzuty ekranu ze stron aplikacji

Zapewniamy użytkownikowi skuteczną funkcjonalność aplikacji.

Zrzuty ekranu z panelu www

Przykładowe zastosowania

odszukiwanie punktów granicznych, punktów osnowy
wyszukiwanie działek po numerze lub po lokalizacji urządzenia
tyczenie i pomiar odwiertów geologicznych
dokumentacja prac geodezyjnych, budowlanych przez inspektorów na dużych budowach
dokumntacja prac naprawczych wykonanych na awariach sieci, dróg
nawigacja samochodowa do obiektu na podstawie współrzędnych XY pobranych z projektu lub PODGiK
inwentaryzacja fotograficzna drzew, działek wraz z rejestracją współrzędnych XY w państwowych układach odniesień

Kontakt

ENCOM Sp. z o.o.
www.encom.pl
tel. 604-931-476

Pobierz geoGPSa dzisiaj !

ENCOM Sp. z o.o. Copyright © 2010-2019