geoGPS

mobilna platforma do zarządzania pracami inżynierów

Start

Podstawowe informacje:

System geoGPS powstał w 2010 roku jako samodzielna aplikacja mobilna na urządzenia z system Android. Przez kolejne lata rozwijany na podstawie uwag ponad 25 000 użytkowników ewoluował do platformy geoGPS w obecnym stanie.

Platforma geoGPS to zintegrowany, mobilny, skalowalny system  do zarządania pracami w terenie.

W obecnej formie system udostępniany jest jako usługa obejmująca dzierżawę aplikacji mobilnych oraz przestrzeni dyskowej w chmurze.

Podstawowym zadaniem systemu jest zarządzanie pracami inżyniera, który w dowolnym miejscu i czasie posiada dostęp do wszystkich niezbędnych informacji o danych geoprzestrzennych w projekcie.

Wykorzystując aplikację mobilną na smartfonie z system Android oraz bezpieczną chmurę w Data Center gromadzisz oraz zarządzaj danymi przestrzennymi zgodnie z zasadami RODO.

Dane gromadzone są w systemie serwerowym współpracującym poprzez szyfrowane łącze z aplikacjami mobilnymi na urządzeniu w terenie. Zastosowane rozwiązania zapewniają duże bezpieczeństwo dla przechowywanych danych.

System współdzieli dane pomiędzy wszystkich użytkowników w obszarze firmy.

Każdy z użytkowników poprzez mobilną aplikację geoGPS, gromadzi lub wykorzystuje dane przestrzenne zapisane w części serwerowej.

System dedykowany jest inżynierom geodetom, geologom, projektantom i wykonawcom sieci, firmom budowlanym, drogowym, leśnikom, kartografom, rolnikom, pośrednikom nieruchomości i specjalistom GIS.

Aplikacja mobilna:

Moduł mobilny instalowany jest na urządzeniach z system Android do pobrania ze sklepu Google Play. Moduł wymaga zalogowania w systemie geoGPS. Aplikacja umożliwia pracę z systemami GPS / GLONASS / BEIDOU/ GALILEO wbudowanym w smartfon lub tablet. Program geoGPS wszystkie obliczenia wykonuje z centymetrową precyzją. Zatem dokładność pomiaru współrzędnych uzależniona jest wyłącznie od samego urządzenia. Przeciętny smartfon pozwala osiągnąć dokładność na poziomie około 1-4 m określenia pozycji i uzależnione jest to od warunków w których odbywa się pomiar. Urządzenia klasy Xiaomi MI 8 pozwalają osiągnąć w sprzyjających warunkach dokładność pomiaru na poziomie mniejszym od 1 m. Dokładność i stabilność pomiaru można też zwiększyć wykorzystując ZEWNĘTRZNĄ ANTENĘ np. Trimble Catalyst DA1 podłączoną do urządzenia. Wykorzystując technologię Trimble® Catalyst™ wraz z korektami można osiągnąć dokładności określenia pozycji na poziomie 2-3 cm ..

GeoGPS obsługuje następujące układy współrzędnych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych :

-XY w PUWG 2000 strefy 5-8 ( mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna )
-XY w PUWG 1992 południk 19 ( mapy topograficzne )
-XY w PUWG 1965 ( mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna )
-XY w układzie UTM (Universal Transverse Mercator)
-H w układzie wysokości Kronsztad (oznaczenie: PL-KRON86-NH)

Podstawowe funkcje:

Add PROJEKTY/OBIEKTY

Funkcja przeznaczona do zarządzania danymi w systemie geoGPS. Dane w systemie gromadzone są w projektach . W projektach tworzone są obiekty. Każdy obiekt opisany za pomocą kilku atrybutów ma zdefiniowany swój wybrany układ współrzędnych. Wszystkie pomiary i tyczenia w obszarze obiektu są wykonywane w wybranym układzie współrzędnych. Do każdego obiektu przypisać można dowolną ilość punktów, zdjęć, zleceń, beaconów. W tej funkcji możesz dodawać punkty, edytować lub usuwać. Punkty możesz wczytać z pliku *.txt, eksportować do pliku *.txt lub *.kml.

Add ZLECENIA

Funkcja przeznaczona do zarządzania zleceniami wewnątrz firmy. Użytkownik może zdalnie zlecić czynności do wykonania w terenie. Każde zlecenie może być przypisane do konkretnego obiektu. Zlecenia mają określony termin  oraz status realizacji.

Add TYCZENIA

Funkcja przeznaczona do odszukiwania ( tyczenia ) punktów o znanych współrzędnych. Tyczenie można realizować za pomocą kilku metod. W pierwszej kolejności można nawigować do punktu w oparciu o nawigację wbudowaną w urządzenie mobilne. Następna funkcja umożliwia podgląd w usłudze Street View obiektu o znanych współrzędnych XY. Kolejna funkcja pozwala tyczyć metodą strzałki pokazującej kierunek i odległość do celu. W tej funkcji można również przeglądać wszystkie zapisane zdjęcia przypisane do wybranego punktu. Ostatnia funkcja umożliwia odszukiwanie wybranego punktu wyłącznie na podstawie obszaru oddziaływania beacona.

Add POMIAR

Funkcja pomiaru współrzędnych XYH w układach obowiązujących w Polsce za pomocą wbudowanego modułu GPS lub zewnętrznej anteny. Współrzędne są automatycznie przeliczane z centymetrową precyzją z współrzędnych BLH na wybrane układy współrzędnych obowiązujących w Polsce. Funkcja umożliwia również pomiar uśredniony podnoszący dokładność pomiaru.

Add WSPÓŁRZĘDNE Z MAPY

Pozyskiwanie punktów z mapy poprzez wskazanie palcem i zapisanie w obiekcie punktu o znanych XY w wybranym układzie odniesienia.

Add ZDJĘCIA/SZKICE

Funkcja odpowiedzialna za dokumentowanie fotograficzne obiektów lub punktów. Zdjęcia zostaną automatycznie opisane datą oraz informacją o obiekcie. Użytkownik może samodzielnie zdecydować czy przypisać zdjęcie do punktu z listy czy do obiektu. W systemie zostaną zapisane również informacje o użytkowniku. Zdjęcia z wybranego obiektu są prezentowane w kolejności odwrotnej do rejestracji, co pozwala na stworzenie historii prac na obiekcie. Zdjęcia są automatycznie skalowane oraz przesyłane na serwer. Na dysku lokalnym urządzenia nie jest przechowywana żadna informacja o zdjęciu.

Add BEACONY

Funkcja przeznaczona do lokalziowania obiektu na podstawie beacona umieszczonego na obiekcie. Każdy beacon jest przypisany do obiektu.

Add PANEL UŻYTKOWNIKA

Zarządzaj kontem użytkownika w systemie. Funkcja przeznaczona do edycji danych zalogowanego użytkownika, zmiany hasła, odzyskania hasła, rejestracji kolejnego użytkownika w systemie, zmianę uprawnień.

Przykładowe zastosowania:

- odszukiwanie punktów granicznych, punktów osnowy
- tyczenie i pomiar odwiertów geologicznych
- dokumentacja prac geodezyjnych, budowlanych przez inspektorów na dużych budowach
- dokumntacja prac naprawczych wykonanych na awariach sieci, dróg
- nawigacja samochodowa do obiektu na podstawie współrzędnych XY pobranych z projektu lub PODGiK
- inwentaryzacja fotograficzna drzew, działek wraz z rejestracją współrzędnych XY w państwowych układach odniesień

Zrzuty ekranowe:


Filmy:

Polecane urządzenia mobilne dla geoGPSa:

W pracach w warunkach ekstremalnych polecamy tablet:

Samsung Galaxy Tab Active2 8.0

Urządzenia o podwyższonej dokładności, pracujące dodatkowo z częstotliwością L5:

Xiomi Mi 8