geoGPS

mobilna platforma do zarządzania pracami inżynierów

Podstawowe informacje:

System geoGPS powstał w 2010 roku jako samodzielna aplikacja mobilna na urządzenia z system Android. Przez kolejne lata rozwijany na podstawie uwag ponad 25 000 użytkowników ewoluował do platformy geoGPS w obecnym stanie.

Platforma geoGPS to zintegrowany, mobilny , skalowalny, wielowarstwowy system na różne platformy.

W obecnej formie system udostępniany jest jako usługa, personalizowana pod klienta.

Podstawowym zadaniem systemu jest zarządzanie pracami inżyniera, który w dowolnym miejscu i czasie posiada dostęp do wszystkich niezbędnych informacji o danych geoprzestrzennych w projekcie.

Wykorzystując aplikację mobilną na smartfonie z system Android oraz bezpieczną chmurę w Data Center gromadzisz oraz zarządzaj danymi przestrzennymi zgodnie z zasadami RODO.

Dane gromadzone są w systemie serwerowym współpracującym poprzez szyfrowane łącze z aplikacjami mobilnymi na urządzeniu w terenie.

System współdzieli dane pomiędzy wszystkich użytkowników w obszarze firmy.

Każdy z użytkowników poprzez mobilną aplikację geoGPS, gromadzi lub wykorzystuje dane przestrzenne zapisane w części serwerowej.

System dedykowany jest inżynierom geodetom, geologom, projektantom i wykonawcom sieci, firmom budowlanym, drogowym, leśnikom, kartografom, rolnikom, pośrednikom nieruchomości i specjalistom GIS.

Aplikacja mobilna:

Moduł mobilny instalowany jest na urządzeniach z system Android do pobrania ze sklepu Google Play. Moduł wymaga zalogowania w systemie geoGPS. Aplikacja umożliwia pracę z systemami GPS / GLONASS / BEIDOU/ GALILEO wbudowanym w smartfon lub tablet. Program geoGPS wszystkie obliczenia wykonuje z centymetrową precyzją. Zatem dokładność pomiaru współrzędnych uzależniona jest wyłącznie od samego urządzenia. Przeciętny smartfon pozwala osiągnąć dokładność na poziomie około 1-4 m określenia pozycji i uzależnione jest to od warunków w których odbywa się pomiar. Urządzenia klasy Xiaomi MI 8 pozwalają osiągnąć w sprzyjających warunkach dokładność pomiaru na poziomie mniejszym od 1 m. Dokładność i stabilność pomiaru można też zwiększyć wykorzystując ZEWNĘTRZNĄ ANTENĘ np. Trimble Catalyst DA1 podłączoną do urządzenia. Wykorzystując technologię Trimble® Catalyst™ wraz z korektami można osiągnąć dokładności określenia pozycji na poziomie 2-3 cm .

GeoGPS obsługuje następujące układy współrzędnych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych :

-XY w PUWG 2000 strefy 5-8 ( mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna )
-XY w PUWG 1992 południk 19 ( mapy topograficzne )
-XY w PUWG 1965 ( mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna )
-XY w układzie UTM (Universal Transverse Mercator)
-H w układzie wysokości Kronsztad (oznaczenie: PL-KRON86-NH)

Podstawowe funkcje:

Add Funkcja przeznaczona do zarządzania danymi w systemie geoGPS. Dane w systemie gromadzone są w projektach. Każdy projekt przypisany jest do firmy. Wszyscy użytkownicy w obszarze firmy posiadają dostęp do danych gromadzonych w systemie. W projektach tworzone są obiekty. Każdy obiekt opisany za pomocą kilku atrybutów ma zdefiniowany swój wybrany układ współrzędnych. Wszystkie pomiary i tyczenia w obszarze obiektu są wykonywane w wybranym układzie współrzędnych. Do każdego obiektu przypisać można dowolną ilość punktó w oraz zdjęć. W tej funkcji możesz dodawać punkty, edytować lub usuwać. Punkty możesz wczytać z pliku *.txt, eksportować do pliku *.txt lub *.kml.

Add Funkcja przeznaczona do odszukiwania ( tyczenia ) punktów o znanych współrzędnych kilkoma metodami. W pierwszej kolejności można nawigować do punktu w oparciu o nawigację wbudowaną w urządzenie mobilne. Następna funkcja umożliwia podgląd w usłudze Street View obiektu o znanych współrzędnych XY. Kolejna funkcja pozwala tyczyć metodą strzałki pokazującej kierunek i odległość do celu. W tej funkcji można również przeglądać wszystkie zapisane zdjęcia przypisane do wybranego punktu. Ostatnia funkcja umożliwia odszukiwanie wybranego punktu wyłącznie na podstawie obszaru oddziaływania beacona.

Add Funkcja pomiaru współrzędnych XYH w układach obowiązujących w Polsce za pomocą wbudowanego modułu GPS lub zewnętrznej anteny. Współrzędne są automatycznie przeliczane z centymetrową precyzją z współrzędnych BLH na wybrane układy współrzędnych obowiązujących w Polsce. Funkcja umożliwia również pomiar uśredniony podnoszący dokładność pomiaru.

Add Funkcja odpowiedzialna za dokumentowanie fotograficzne obiektów lub punktów. Zdjęcia zostaną automatycznie opisane datą oraz informacją o obiekcie. Użytkownik może samodzielnie zdecydować czy przypisać zdjęcie do punktu z listy czy do obiektu. W systemie zostaną zapisane również informacje o użytkowniku. Zdjęcia z wybranego obiektu są prezentowane w kolejności odwrotnej do rejestracji, co pozwala na stworzenie historii prac na obiekcie. Zdjęcia są automatycznie skalowane oraz przesyłane na serwer. Na dysku lokalnym urządzenia nie jest przechowywana żadna informacja o zdjęciu.

Add Pozyskiwanie punktów z mapy poprzez wskazanie palcem i zapisanie w obiekcie punktu o znanych XY w wybranym układzie odniesienia.

Add Rejestracja i szukanie beacona w systemie przypisanego do obiektu lub punktu. Funkcja umożliwia identyfikacje obiektu wyłącznie na podstawie sygnału beacona umieszczonego na obiekcie. Funkcjonalność można rozszerzyć o rejestrację w systemie obecności użytkownika w obszarze oddziaływania beacona.

Add Zarządzaj kontem użytkownika w systemie. Funkcja przeznaczona do edycji danych zalogowanego użytkownika, zmiany hasła, odzyskania hasła, rejestracji kolejnego użytkownika w systemie, zmianę uprawnień.

Przykładowe zastosowania:

- odszukiwanie punktów granicznych, punktów osnowy
- tyczenie i pomiar odwiertów geologicznych
- dokumentacja prac geodezyjnych, budowlanych przez inspektorów na dużych budowach
- dokumntacja prac naprawczych wykonanych na awariach sieci, dróg
- nawigacja samochodowa do obiektu na podstawie współrzędnych XY pobranych z projektu lub PODGiK
- inwentaryzacja fotograficzna drzew, działek wraz z rejestracją współrzędnych XY w państwowych układach odniesień

Zrzuty ekranowe:

Główne okno aplikacji Główne okno aplikacji
Lista plików Lista punktów
Lista plików Pomiar punktu
Lista plików Zapisywanie punktu w bazie
Lista plików Pomiar odcinka
Główne okno aplikacji Lista projektów
Lista plików Informacje o obiekcie
Główne okno aplikacji Wybrany punkt możesz tyczyć na kilka sposobów. Metodą ze strzałką, na mapie, nawigująć lub wykorzystując usługę Street View
Lista plików Tyczenie metodą ze strzałką
Główne okno aplikacji Tyczenie na mapie.
Lista plików Prezentacja wszystkich punktów z obiektu na mapie.

Filmy: