geoGPS

Pomierz XY i H w układach współrzędnych obowiązujących w Polsce i gromadź dane w prywatnej chmurze.

Get it on Google Play

Podstawowe informacje

System geoGPS powstał w 2010 roku jako samodzielna aplikacja mobilna na urządzenia z system Android. Przez kolejne lata rozwijany na podstawie uwag ponad 25 000 użytkowników ewoluował do platformy geoGPS w obecnym stanie.

System zbudowany jest z trzech modułów:
 • aplikacja mobilna na urządzenia z system Android,
 • panel www do zarządzania danymi z komputera,
 • moduł serwerowy do przechowywania danych.

Platforma geoGPS to zintegrowany, mobilny, skalowalny system  do zarządzania pracami w terenie.
W obecnej formie system udostępniany jest jako usługa obejmująca dzierżawę aplikacji mobilnych oraz przestrzeni dyskowej w chmurze.
Podstawowym zadaniem systemu jest zarządzanie pracami inżyniera, który w dowolnym miejscu i czasie posiada dostęp do wszystkich niezbędnych informacji o danych geoprzestrzennych w projekcie.
Wykorzystując aplikację mobilną na smartfonie z system Android oraz bezpieczną chmurę w Data Center gromadzisz oraz zarządzaj danymi przestrzennymi zgodnie z zasadami RODO.
Dane gromadzone są w systemie serwerowym współpracującym poprzez szyfrowane łącze z aplikacjami mobilnymi na urządzeniu w terenie. Zastosowane rozwiązania zapewniają duże bezpieczeństwo dla przechowywanych danych.
System współdzieli dane pomiędzy wszystkich użytkowników w obszarze firmy.
Każdy z użytkowników poprzez mobilną aplikację geoGPS, gromadzi lub wykorzystuje dane przestrzenne zapisane w części serwerowej.
System dedykowany jest inżynierom geodetom, geologom, projektantom i wykonawcom sieci, firmom budowlanym, drogowym, leśnikom, kartografom, rolnikom, pośrednikom nieruchomości i specjalistom GIS.
System geoGPS może wykorzystywać odbiornik GPS wbudowany w urządzenie mobilne lub wykorzystywać zewnętrzny odbiornik GNSS.
Wbudowany moduł GPS gwarantuje zazwyczaj dokładności na poziomie 1-4 m.
Zewnętrzny odbiornik GNSS gwarantuje dokładności na poziomie 0.01 m.

Pobierz dane o działce na której się znajdujesz i wytycz granice.

Zaloguj się w systemie i zarządzaj danymi poprzez panel www.

Wymiana danych pomiędzy aplikacją mobilną a komputerem.

Funkcje aplikacji mobilnej

PROJEKTY/OBIEKTY

Funkcja przeznaczona do zarządzania danymi w systemie geoGPS. Dane w systemie gromadzone są w projektach . W projektach tworzone są obiekty. Każdy obiekt opisany za pomocą kilku atrybutów ma zdefiniowany swój wybrany układ współrzędnych. Wszystkie pomiary i tyczenia w obszarze obiektu są wykonywane w wybranym układzie współrzędnych. Do każdego obiektu przypisać można dowolną ilość punktów, zdjęć, zleceń, beaconów. W tej funkcji możesz dodawać punkty, edytować lub usuwać. Punkty możesz wczytać z pliku *.txt, eksportować do pliku *.txt lub *.kml.
Film na YouTube

ZLECENIA

Funkcja przeznaczona do zarządzania zleceniami wewnątrz firmy. Użytkownik może zdalnie zlecić czynności do wykonania w terenie. Każde zlecenie może być przypisane do konkretnego obiektu. Zlecenia mają określony termin  oraz status realizacji.

TYCZENIA

Funkcja przeznaczona do odszukiwania ( tyczenia ) punktów o znanych współrzędnych. Tyczenie można realizować za pomocą kilku metod. W pierwszej kolejności można nawigować do punktu w oparciu o nawigację wbudowaną w urządzenie mobilne. Następna funkcja umożliwia podgląd w usłudze Street View obiektu o znanych współrzędnych XY. Kolejna funkcja pozwala tyczyć metodą strzałki pokazującej kierunek i odległość do celu. W tej funkcji można również przeglądać wszystkie zapisane zdjęcia przypisane do wybranego punktu. Ostatnia funkcja umożliwia odszukiwanie wybranego punktu wyłącznie na podstawie obszaru oddziaływania beacona.

POMIAR

Funkcja pomiaru współrzędnych XYH w układach obowiązujących w Polsce za pomocą wbudowanego modułu GPS lub zewnętrznej anteny. Współrzędne są automatycznie przeliczane z centymetrową precyzją z współrzędnych BLH na wybrane układy współrzędnych obowiązujących w Polsce. Funkcja umożliwia również pomiar uśredniony podnoszący dokładność pomiaru.

WYSZUKIWANIE DZIAŁEK

Wyszukaj działkę po numerze lub na podstawie lokalizacji urzadzenia mobilnego.
Nawiguj, prezentuj na tle mapy oraz pobierz z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii aktualne współrzędne punktów granicznych działki.
Film na YouTube

ZDJĘCIA/SZKICE

Funkcja odpowiedzialna za dokumentowanie fotograficzne obiektów lub punktów. Zdjęcia zostaną automatycznie opisane datą oraz informacją o obiekcie. Użytkownik może samodzielnie zdecydować czy przypisać zdjęcie do punktu z listy czy do obiektu. W systemie zostaną zapisane również informacje o użytkowniku. Zdjęcia z wybranego obiektu są prezentowane w kolejności odwrotnej do rejestracji, co pozwala na stworzenie historii prac na obiekcie. Zdjęcia są automatycznie skalowane oraz przesyłane na serwer. Na dysku lokalnym urządzenia nie jest przechowywana żadna informacja o zdjęciu.

BEACONY

Funkcja przeznaczona do lokalizowania obiektu na podstawie beacona umieszczonego na obiekcie. Każdy beacon jest przypisany do obiektu.

PANEL UŻYTKOWNIKA

Zarządzaj kontem użytkownika w systemie. Funkcja przeznaczona do edycji danych zalogowanego użytkownika, zmiany hasła, odzyskania hasła, rejestracji kolejnego użytkownika w systemie, zmianę uprawnień.

Pomiar współrzędnych w następujących obowiązujących w Polsce układach współrzędnych

-XY w PUWG 2000 strefy 5-8 ( mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna )
-XY w PUWG 1992 południk 19 ( mapy topograficzne )
-XY w PUWG 1965 ( mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna )
-XY w układzie UTM (Universal Transverse Mercator)
-H w układzie wysokości Kronsztad (oznaczenie: PL-KRON86-NH)


System geoGPS - konfiguracje

Z odbiornikiem wbudowanym w urządzenie mobilne.

Większość urządzeń mobilnych posiada wbudowany moduł GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou, który umożliwia wykonywanie pomiarów i tyczeń z dokładnościami w przedziale 1-4 m. W tym przypadku nie musisz posiadać innych urządzeń poza smartfonem lub tabletem. Apliakcję należy pobrać ze sklepu Google Play i zarejestrować się w aplikacji. Dostęp do danych jest realizowany z aplikacji i poprzez panel www.

Z zewnętrzym odbiornikiem GNSS.

Wykorzystując dowolny zewnętrzny odbiornik GNSS poprzez Bluetooth z wykorzystaniem formatu NMEA np. Reach RS2.
Odbiornik współpracuje z dostawcą korekt pozyskanych z systemu stacji referencyjnych gwarantujący pomiar i tyczenie z centymetrową precyzją.

Przykładowa specyfikacja odbiornika EMLID RTK GNSS - Reach RS2 ( L1/L2/L5)

 • Dwuczęstotliwościowy odbiornik GPS L1/L2, GLONASS L1/L2, BeiDou B1/B2, Galileo E1/E5 oraz SBAS L1.

 • Szybka inicjalizacja FIX RTK około 5 s

 • Antena eliminująca efekt wielodrożności

 • Modem GSM 3.5G do współpracy z dostawcą korekt poprzez sieć internet

 • Wiarygodny pomiary w odległości do 60 km od stacji referencyjnej

 • Wbudowane radio typu LoRa, zasięg radia 8 km

 • Wi-Fi, Bluetooth

 • 16 godzin pracy w trybie rover z użyciem połączenia GSM 3.5G

 • Ładowanie poprzez złącze USB-C

 • NTRIP, VRS, RTCM3

 • Norma IP67 - pyło i wodo-odporna konstrukcja pracująca w -20o?...+65o?

 • Rejestracja danych RINEX do 20 Hz

 • Standardowe mocowanie 5/8”

 • Waga 950 g

POBIERZ SPECYFIKACJĘ W PLIKU PDF

Abonamenty

System udostępniany jest z roczną opłatą abonamentową z licencją pływającą (na dowolnym urządzeniu z aplikacją).
Cena obejmuje aplikację mobilną, dostęp do panelu www, przestrzeń dyskową na dane w profesjonalnym Data Center.

0 PLN

Pakiet podstawowy
1 konto / 7 dni
Pobierz aplikację
Zaloguj się

200 PLN

Pakiet podstawowy
1 konto / rok
Pobierz aplikację
Zaloguj się

400 PLN

Pakiet podstawowy
5 konta / rok
Pobierz aplikację
Zaloguj się

700 PLN

Pakiet podstawowy
10 kont / rok
Pobierz aplikację
Zaloguj się

0 PLN

Z modułem RTK
dla zewnętrznego odbiornika GNSS
1 konto / 7 dni
Pobierz aplikację
Zaloguj się

700 PLN

Z modułem RTK
dla zewnętrznego odbiornika GNSS
1 konto / rok
Pobierz aplikację
Zaloguj się

900 PLN

Z modułem RTK
dla zewnętrznego odbiornika GNSS
5 konta / rok
Pobierz aplikację
Zaloguj się

1200 PLN

Z modułem RTK
dla zewnętrznego odbiornika GNSS
10 kont / rok
Pobierz aplikację
Zaloguj się

Zewnętrzny odbiornik GNSS

8 979 PLN

EMLID RTK GNSS - Reach RS2
Precyzja RTK H: 7 mm+1 ppm V: 14 mm+1 ppm
Precyzja Static H: 4 mm+0.5 ppm V: 8mm+1 ppm

13 000 PLN

EMLID RTK GNSS - Reach RS2, tyczka, uchwyt, Samsung Galaxy Tab Active2 8.0 LTE
Wszystkie ceny brutto. Urządzenie zamów poprzez formularz.

Zrzuty ekranu ze stron aplikacji

Zapewniamy użytkownikowi skuteczną funkcjonalność aplikacji.

Zrzuty ekranu z panelu www

Przykładowe zastosowania

odszukiwanie punktów granicznych, punktów osnowy
wyszukiwanie działek po numerze lub po lokalizacji urządzenia
tyczenie i pomiar odwiertów geologicznych
dokumentacja prac geodezyjnych, budowlanych przez inspektorów na dużych budowach
dokumntacja prac naprawczych wykonanych na awariach sieci, dróg
nawigacja samochodowa do obiektu na podstawie współrzędnych XY pobranych z projektu lub PODGiK
inwentaryzacja fotograficzna drzew, działek wraz z rejestracją współrzędnych XY w państwowych układach odniesień

Kontakt

ENCOM Sp. z o.o.
www.encom.pl
tel. 604-931-476

Pobierz geoGPSa dzisiaj !

ENCOM Sp. z o.o. Copyright © 2010-2019