geoGPS

Pomierz XY i H w układach współrzędnych obowiązujących w Polsce i gromadź dane w prywatnej chmurze

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ
ZALOGUJ SIĘ W SYSTEMIE

Podstawowe informacje

System geoGPS powstał w 2010 roku jako samodzielna aplikacja mobilna na urządzenia z system Android. Przez kolejne lata rozwijany na podstawie uwag ponad 25 000 użytkowników ewoluował do platformy geoGPS w obecnym stanie.

System zbudowany jest z trzech modułów:
  • aplikacja mobilna na urządzenia z system Android
  • panel www do zarządzania danymi z komputera
  • moduł serwerowy do przechowywania danych
  • opcjonalnie zewnętrzny geodezyjny odbiornik GNSS RTK Reach RS2 (L1,L2,L5)

Platforma geoGPS to zintegrowany, mobilny, skalowalny system  do zarządzania pracami w terenie.
W obecnej formie system udostępniany jest jako usługa obejmująca dzierżawę aplikacji mobilnych oraz przestrzeni dyskowej w chmurze.
Podstawowym zadaniem systemu jest zarządzanie pracami inżyniera, który w dowolnym miejscu i czasie posiada dostęp do wszystkich niezbędnych informacji o danych geoprzestrzennych w projekcie.
Wykorzystując aplikację mobilną na smartfonie z system Android oraz bezpieczną chmurę w Data Center gromadzisz oraz zarządzaj danymi przestrzennymi zgodnie z zasadami RODO.
Dane gromadzone są w systemie serwerowym współpracującym poprzez szyfrowane łącze z aplikacjami mobilnymi na urządzeniu w terenie. Zastosowane rozwiązania zapewniają duże bezpieczeństwo dla przechowywanych danych.
System współdzieli dane pomiędzy wszystkich użytkowników w obszarze firmy.
Każdy z użytkowników poprzez mobilną aplikację geoGPS, gromadzi lub wykorzystuje dane przestrzenne zapisane w części serwerowej.
System dedykowany jest inżynierom geodetom, geologom, projektantom i wykonawcom sieci, firmom budowlanym, drogowym, leśnikom, kartografom, rolnikom, pośrednikom nieruchomości i specjalistom GIS.
System geoGPS może wykorzystywać odbiornik GPS wbudowany w urządzenie mobilne lub wykorzystywać zewnętrzny odbiornik GNSS.
Wbudowany moduł GPS gwarantuje zazwyczaj dokładności na poziomie 1-4 m.
Zewnętrzny odbiornik GNSS gwarantuje dokładności na poziomie 0.01 m.
System z zewnętrzną anteną RS2 umożliwia wykonywanie raportów z pomiarów RTK dla PODGiK.

Pobierz dane o działce z GUGIK i wyznacz granice.

Podkłady mapowe wykorzystywne w aplikacji.

Funkcje aplikacji mobilnej

PROJEKTY/OBIEKTY

Funkcja przeznaczona do zarządzania danymi w systemie geoGPS. Dane w systemie gromadzone są w projektach . W projektach tworzone są obiekty. Każdy obiekt opisany za pomocą kilku atrybutów ma zdefiniowany swój wybrany układ współrzędnych. Wszystkie pomiary i tyczenia w obszarze obiektu są wykonywane w wybranym układzie współrzędnych. Do każdego obiektu przypisać można dowolną ilość punktów, zdjęć, zleceń, beaconów. W tej funkcji możesz dodawać punkty, edytować lub usuwać. Punkty możesz wczytać z pliku *.txt, eksportować do pliku *.txt lub *.kml.
Film na YouTube

ZLECENIA

Funkcja przeznaczona do zarządzania zleceniami wewnątrz firmy. Użytkownik może zdalnie zlecić czynności do wykonania w terenie. Każde zlecenie może być przypisane do konkretnego obiektu. Zlecenia mają określony termin  oraz status realizacji.

TYCZENIA

Funkcja przeznaczona do odszukiwania ( tyczenia ) punktów o znanych współrzędnych. Tyczenie można realizować za pomocą kilku metod. W pierwszej kolejności można nawigować do punktu w oparciu o nawigację wbudowaną w urządzenie mobilne. Następna funkcja umożliwia podgląd w usłudze Street View obiektu o znanych współrzędnych XY. Kolejna funkcja pozwala tyczyć metodą strzałki pokazującej kierunek i odległość do celu. W tej funkcji można również przeglądać wszystkie zapisane zdjęcia przypisane do wybranego punktu. Ostatnia funkcja umożliwia odszukiwanie wybranego punktu wyłącznie na podstawie obszaru oddziaływania beacona.

POMIAR

Funkcja pomiaru współrzędnych XYH w układach obowiązujących w Polsce za pomocą wbudowanego modułu GPS lub zewnętrznej anteny. Współrzędne są automatycznie przeliczane z centymetrową precyzją z współrzędnych BLH na wybrane układy współrzędnych obowiązujących w Polsce. Funkcja umożliwia również pomiar uśredniony podnoszący dokładność pomiaru.

Usługa lokalizacji działek ewidencyjnych (ULDK GUGIK)

Wyszukaj działkę po numerze lub na podstawie lokalizacji urzadzenia mobilnego.
Nawiguj, prezentuj na tle mapy oraz pobierz z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii aktualne współrzędne punktów granicznych działki.
Film na YouTube

Pobierz raport o działce, mapę w postaci pliku JPG z rysunkiem działki oraz plik kml.
Przykład: mapy wygenerowanej z aplikcji

ZDJĘCIA/SZKICE

Funkcja odpowiedzialna za dokumentowanie fotograficzne obiektów lub punktów. Zdjęcia zostaną automatycznie opisane datą oraz informacją o obiekcie. Użytkownik może samodzielnie zdecydować czy przypisać zdjęcie do punktu z listy czy do obiektu. W systemie zostaną zapisane również informacje o użytkowniku. Zdjęcia z wybranego obiektu są prezentowane w kolejności odwrotnej do rejestracji, co pozwala na stworzenie historii prac na obiekcie. Zdjęcia są automatycznie skalowane oraz przesyłane na serwer. Na dysku lokalnym urządzenia nie jest przechowywana żadna informacja o zdjęciu.

Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT GUGIK)

Usługa GUGIK udostępniająca dane o uzbrojeniu podziemnym. W systemie geoGPS możesz tyczyć uzbrojenie podziemne na podstawie tych danych. Dane rozbite na poszczególne branże.

Współrzędne z mapy i NMT GUGIK

Pobierz współrzędne XYH klikając na mapę. XY w dowolnym układzie współrzędnych. H wyliczane na podstawie NMT udostępnionego przez GUGIK.
Film na YouTube

PANEL UŻYTKOWNIKA

Zarządzaj kontem użytkownika w systemie. Funkcja przeznaczona do edycji danych zalogowanego użytkownika, zmiany hasła, odzyskania hasła, rejestracji kolejnego użytkownika w systemie, zmianę uprawnień.

Pomiar współrzędnych w następujących obowiązujących w Polsce układach współrzędnych

-XY w PUWG 2000 strefy 5-8 ( mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna )
-XY w PUWG 1992 południk 19 ( mapy topograficzne )
-XY w PUWG 1965 ( mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna )
-XY w układzie UTM (Universal Transverse Mercator)
-H w układach wysokości Kronsztad i Amsterdam (PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007)


System geoGPS - konfiguracje

System może funkcjonować samodzielnie lub z zewnętrznym odbiornikiem GNSS Reach RS2.

1. Z odbiornikiem wbudowanym w urządzenie mobilne.

Większość urządzeń mobilnych posiada wbudowany moduł GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou, który umożliwia wykonywanie pomiarów i tyczeń z dokładnościami w przedziale 1-4 m. W tym przypadku nie musisz posiadać innych urządzeń poza smartfonem lub tabletem. Apliakcję należy pobrać ze sklepu Google Play i zarejestrować się w aplikacji. Dostęp do danych jest realizowany z aplikacji i poprzez panel www.

2. Z zewnętrznym geodezyjnym odbiornikiem GNSS Reach RS2

Wykorzystując opcjonalnie zewnętrzny odbiornik GNSS Reach RS2 oraz dostawcę korekt podniesiesz dokładność pomiaru i tyczenia do centymetra.

Abonamenty

System udostępniany jest z roczną opłatą abonamentową z licencją pływającą (na dowolnym urządzeniu z aplikacją).
Cena obejmuje aplikację mobilną, dostęp do panelu www, przestrzeń dyskową na dane w profesjonalnym Data Center.

0 PLN

Pakiet podstawowy
1 konto / 7 dni
Pobierz aplikację
Zaloguj się

200 PLN

Pakiet podstawowy
2 konta / rok
Pobierz aplikację
Zaloguj się

400 PLN

Pakiet podstawowy
6 kont / rok
Pobierz aplikację
Zaloguj się

100 PLN

Pakiet podstawowy
2 konta / 6 miesięcy
Pobierz aplikację
Zaloguj się

0 PLN

Z modułem RTK
dla zewnętrznego odbiornika GNSS
1 konto / 7 dni
Pobierz aplikację
Zaloguj się

700 PLN

Z modułem RTK
dla zewnętrznego odbiornika GNSS
2 konta / rok
Pobierz aplikację
Zaloguj się

900 PLN

Z modułem RTK
dla zewnętrznego odbiornika GNSS
6 kont / rok
Pobierz aplikację
Zaloguj się

350 PLN

Z modułem RTK
dla zewnętrznego odbiornika GNSS
2 konta / 6 miesięcy
Pobierz aplikację
Zaloguj się

Geodezyjny zestaw GNSS

Wszystkie ceny brutto.

geoGPS PRO

Zadzwoń

Wersja geoGPS PRO jest sprzedawana z bezterminową licencją zazwyczaj dla większych firm lub instytucji. Wersja PRO jest wersją spersonalizowaną do zastosowań klienta. Funkcjonalność i cena jest ustalana indywidualnie.

Zrzuty ekranu ze stron aplikacji

Zapewniamy użytkownikowi skuteczną funkcjonalność aplikacji.

Zrzuty ekranu z panelu www

Przykładowe zastosowania

odszukiwanie punktów granicznych, punktów osnowy
wyszukiwanie działek po numerze lub po lokalizacji urządzenia
tyczenie i pomiar odwiertów geologicznych
dokumentacja prac geodezyjnych, budowlanych przez inspektorów na dużych budowach
dokumntacja prac naprawczych wykonanych na awariach sieci, dróg
nawigacja samochodowa do obiektu na podstawie współrzędnych XY pobranych z projektu lub PODGiK
inwentaryzacja fotograficzna drzew, działek wraz z rejestracją współrzędnych XY w państwowych układach odniesień

Kontakt

ENCOM Sp. z o.o.
www.encom.pl
tel. 604-931-476

Pobierz geoGPSa dzisiaj !

ENCOM Sp. z o.o. Copyright © 2010-2020