geoGPS

Aplikacja mobilna przeznaczona między innymi do wyszukiwania i wyznaczania w terenie granic działek na podstawie ich numerów lub lokalizacji użytkownika

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ Z GOOGLE PLAY
POBIERZ BEZPOŚREDNIO APLIKACJĘ MOBILNĄ
ZALOGUJ SIĘ W SYSTEMIE

Doświadczenie

System geoGPS powstał w 2010 roku. W sklepie Google Play pojawił się w pierwszych dniach udostępnienia usługi dla polskich użytkowników. Powstał na bazie polskiego kapitału oraz doświadczeń inżynierów geodetów. Obecna szósta wersja jest już nie tylko aplikacją mobilną, ale rozbudowanym system integrującym jednoczesną pracę wielu użytkowników w jednym wspólnym narzędziu. System może współpracować z zewnętrznymi odbiornikami GNSS, danymi różnych zewnętrznych dostawców map i danych geoprzestrzennych. Oprócz gromadzenia i dystrybucji danych funkcją geoGPSa jest także zdalne zarządzanie pracą specjalistów w terenie.

Cel

System geoGPS powstał z myślą o stworzeniu narzędzia dla tych specjalistów, którzy potrzebują dostępu do danych w terenie dysponując urządzeniem mobilnym z system Android.
Aplikacja gromadzi dane zebrane w terenie ( współrzędne obiektów, opisy, zdjęcia, szkice ) oraz lokalizuje obiekty w terenie na podstawie wcześniej przygotowanych danych lub danych pobranych od zewnętrznych dostawców.
System geoGPS możesz zintegrować z zewnętrznym odbiornikiem GNSS podnosząc dokładność lokalizacji lub wykorzystać wbudowany w urządzenie mobilne moduł lokalizacyjny.

Wspólne narzędzie

Dane w systemie są współdzielone przez wszystkich użytkowników w firmie niezależnie od lokalizacji z urządzenia mobilnego lub z komputera stacjonarnego. Pracownicy terenowi online znają postęp prac kolegów. Pracownicy biurowi mogą przetwarzać dane w czasie rzeczywisty. Opracować danych z pomiarów lub przygotować danych do wytyczenia. Szef firmy wydaje polecenia – zadania dla wybranych pracowników na obiektach bezpośrednio ze smartfona lub poprzez panel www.

Budowa modułowa

System geoGPS jest wielomodułowym system sieciowym opartym o bezpieczne przesyłanie danych łączem szyfrowanym. Dane gromadzone w ramach jednej firmy możesz współużytkować jednocześnie przez wielu użytkowników na urządzeniach mobilnych lub na stacjonarnych komputerach poprzez przeglądarkę internetową.

System geoGPS zbudowany jest z modułów:
 • aplikacja mobilna na urządzenia z system Android
 • panel www dostępny poprzez przeglądarkę internetową
 • moduł centralny do gromadzenia danych w Data Center
 • opcjonalnie zewnętrzny odbiornik GNSS
 • opcjonalnie beacony dla proximity solutions lub indoor location

Układy współrzędnych

System geoGPS wykorzystuje następujące krajowe układy odniesień:
 • XY w PUWG 2000 strefy 5-8 ( mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna )
 • XY w PUWG 1992 południk 19 ( mapy topograficzne )
 • XY w PUWG 1965 ( mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna )
 • XY w układzie UTM (Universal Transverse Mercator)
 • H w układach wysokości Kronsztad i Amsterdam (PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007).

Pomiar współrzędnych punktów

System geoGPS rejestruje lokalizację z wykorzystaniem: :
 • wbudowanego w urządzenie mobilne moduł lokalizacyjnego,
 • opcjonalnie zewnętrznego odbiornika GNSS.

Wykorzystując wbudowane moduły lokalizacyjny geoGPS można osiągnąć dokładności dx=2.4 m, dy=0.6 m, dh=2.7m ( niezależne dane z testów na smartfonie XIAOMI MI8 wykonanymi przez Natalię Wielgocką i dr hab. Tomasza Hadaś z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - publikacja mag. GEODETA z 04.2019 r ).

GeoGPS z zewnętrznym odbiornikem GNSS z wykorzystaniem korekt ze stacji naziemnych np. ASG-EUPOS osiągnie dokładności dx=dy=dh na poziomie 1 cm.

Źródła oficjalnych danych

System geoGPS został zintegrowany z oficjalnymi dostawcami danych geoprzestrzennych:
 • dane o działkach (współrzędne punktów granicznych, geometria, powierzchnia, wymiary, użytek)
 • dane o Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego
 • dane z Numerycznym Modlu Terenu GUGiK
 • ortofotomapa GUGIK
 • mapy OpenStreetMap i Google
Aplikacja korzysta z OFICJALNYCH DANYCH GEOMETRYCZNYCH dla działek udostępnianych zgodnie z USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163) przez organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

Przypadki użycia

System geoGPS znajduje szerokie zastosowanie, dla przykładu:
 • każdy zainteresowany odszukaniem granic działki,
 • inżynierowie geolodzy, budownictwa, leśnicy w celu odszukania lub zarejestrowania lokalizacji obiektów,
 • inżynierowie geodeci w celu odszukania punktów osnów, obiektu lub z wykorzystaniem zewnętrznego odbiornika GNSS do wszystkich prac geodezyjnych,
 • służby utrzymania dróg, sieci, zieleni do zarządzania pracami terenowymi, dokumentowaniem wykonanych prac, lokalizacji zadań.

Wersje systemu

System geoGPS w wersji 6. dostępny jest w systemie dzierżawy w dwu wersjach:
 • geoGPS STANDARD – bez zewnętrznego odbiornika GNSS
 • geoGPS PRO – z obsługą zewnętrznego odbiornika GNSS i geodezyjnymi raportami z pomiarów dla PODGiK
W obydwu przypadkach system stanowi aplikacja mobilna z licencją pływającą oraz panel www dostępny poprzez przeglądarkę. Dostęp do systemu ograniczony jest poprzez rejestrację i logowanie przy każdym uruchomieniu.

Aplikacja InfoDziałka - nawiguj do działki o znanym numerze

Dla użytkowników, którzy są zainteresowani wyłącznie pobieraniem danych o działkach i nawigacji stworzyliśmy specjalnie aplikacje InfoDziałka.
Aplikacja nie wymaga zakładania konta, posiada funkjce wyszkiwania działek po numerze, numerze TERYT, lokalizacji użytkownika i lokalizacji wskazanej na mapie. Eksportuje dane ze współrzędnymi punktów granicznych. Podaje wymiary i powierzchnię działki. W aplikacji udostępnione są również dane z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Aplikacja dostępna w sklepie Google Play w cenie 29,99 zł.
Więcej na www.infodzialka.pl

Prezentacja systemu geoGPS

Rejestracja nowego użytkownika

Zakładanie projektu

Pomiar i tyczenie

Pomiary RTK

1. wyszukiwarka działek

2. wyszukiwarka działek

Funkcje aplikacji mobilnej

PROJEKTY/OBIEKTY

Funkcja przeznaczona do zarządzania danymi w systemie geoGPS. Dane w systemie gromadzone są w projektach . W projektach tworzone są obiekty. Każdy obiekt opisany za pomocą kilku atrybutów ma zdefiniowany swój wybrany układ współrzędnych. Wszystkie pomiary i tyczenia w obszarze obiektu są wykonywane w wybranym układzie współrzędnych. Do każdego obiektu przypisać można dowolną ilość punktów, zdjęć, zleceń, beaconów. W tej funkcji możesz dodawać punkty, edytować lub usuwać. Punkty możesz wczytać z pliku *.txt, eksportować do pliku *.txt lub *.kml.

ZLECENIA

Funkcja przeznaczona do zarządzania zleceniami wewnątrz firmy. Użytkownik może zdalnie zlecić czynności do wykonania w terenie. Każde zlecenie może być przypisane do konkretnego obiektu. Zlecenia mają określony termin  oraz status realizacji.

TYCZENIA

Funkcja przeznaczona do odszukiwania ( tyczenia ) punktów o znanych współrzędnych. Tyczenie można realizować za pomocą kilku metod. W pierwszej kolejności można nawigować do punktu w oparciu o nawigację wbudowaną w urządzenie mobilne. Następna funkcja umożliwia podgląd w usłudze Street View obiektu o znanych współrzędnych XY. Kolejna funkcja pozwala tyczyć metodą strzałki pokazującej kierunek i odległość do celu. W tej funkcji można również przeglądać wszystkie zapisane zdjęcia przypisane do wybranego punktu. Ostatnia funkcja umożliwia odszukiwanie wybranego punktu wyłącznie na podstawie obszaru oddziaływania beacona.

POMIAR

Funkcja pomiaru współrzędnych XYH w układach obowiązujących w Polsce za pomocą wbudowanego modułu GPS lub zewnętrznej anteny. Współrzędne są automatycznie przeliczane z centymetrową precyzją z współrzędnych BLH na wybrane układy współrzędnych obowiązujących w Polsce. Funkcja umożliwia również pomiar uśredniony podnoszący dokładność pomiaru.

Usługa lokalizacji działek ewidencyjnych (ULDK GUGIK)

Wyszukaj działkę po numerze lub na podstawie lokalizacji urzadzenia mobilnego.
Nawiguj, prezentuj na tle mapy oraz pobierz z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii aktualne współrzędne punktów granicznych działki. Pobierz raport o działce, mapę w postaci pliku JPG z rysunkiem działki oraz plik kml.
Mape w postaci linku do map Goola włącz do strony www lub oferty.

ZDJĘCIA/SZKICE

Funkcja odpowiedzialna za dokumentowanie fotograficzne obiektów lub punktów. Zdjęcia zostaną automatycznie opisane datą oraz informacją o obiekcie. Użytkownik może samodzielnie zdecydować czy przypisać zdjęcie do punktu z listy czy do obiektu. W systemie zostaną zapisane również informacje o użytkowniku. Zdjęcia z wybranego obiektu są prezentowane w kolejności odwrotnej do rejestracji, co pozwala na stworzenie historii prac na obiekcie. Zdjęcia są automatycznie skalowane oraz przesyłane na serwer. Na dysku lokalnym urządzenia nie jest przechowywana żadna informacja o zdjęciu.

Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania (KIMPZP)

Usługa GUGIK udostępniająca dane o MPZ dla wybranych działek z odniesieniem do treści uchwał.

Współrzędne z mapy i NMT GUGIK

Pobierz współrzędne XYH klikając na mapę. XY w dowolnym układzie współrzędnych. H wyliczane na podstawie NMT udostępnionego przez GUGIK.
Film na YouTube

PANEL UŻYTKOWNIKA

Zarządzaj kontem użytkownika w systemie. Funkcja przeznaczona do edycji danych zalogowanego użytkownika, zmiany hasła, odzyskania hasła, rejestracji kolejnego użytkownika w systemie, zmianę uprawnień.

Internet of Things

Wykorzystując technologię Internet of Things identyfikuj obiekty i pobieraj dane o obiektach na podstawie proximity beacons. Za pomocą geoGPSa zidentyfikujesz beacona, zapiszesz informacje przypisaną do beacona do współużytkowanej bazy. Więcej informacji - proszę o kontakt.

System geoGPS wersja STANDARD

Aplikacja instalowana na urządzeniu mobilnym z system Android.

Większość urządzeń mobilnych posiada wbudowany moduł GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou, który umożliwia wykonywanie pomiarów i tyczeń z dokładnościami dx=2.4 m, dy=0.6 m, dh=2.7m. W tym przypadku nie musisz posiadać innych urządzeń poza smartfonem lub tabletem. Aplikację należy pobrać ze sklepu Google Play lub bezpośrednio z naszej strony i zarejestrować się w aplikacji. Dostęp do danych jest realizowany w aplikacji i poprzez panel www.

Abonamenty

System udostępniany jest z roczną lub półroczną opłatą abonamentową z licencją pływającą (na dowolnym urządzeniu z aplikacją). Cena obejmuje aplikację mobilną, dostęp do panelu www, przestrzeń dyskową na dane w profesjonalnym Data Center.

0 PLN

Pakiet podstawowy
1 konto / 7 dni
Pobierz aplikację
Zaloguj się

100 PLN

Pakiet podstawowy
2 konta / 6 miesięcy
Pobierz aplikację
Zaloguj się

200 PLN

Pakiet podstawowy
2 konta / rok
Pobierz aplikację
Zaloguj się

400 PLN

Pakiet podstawowy
6 kont / rok
Pobierz aplikację
Zaloguj się

System geoGPS wersja PRO

Aplikacja instalowana na urządzeniu mobilnym z system Android. System wymaga zewnętrzengo odbiornika GNSS Reach RS2 oraz dostawcę korekt.

Wersja PRO przeznaczona jest do profesjonalnych zasosowań. Wykorzystując zewnętrzny precyzyjny odbiornik GNSS. System pozwala na pomiary i tyczenia z dokładnościami subcentymetrowymi. Wszystkie funkcje wersji STANDARD zostały wzbogacone o funkcje dla profesjonalistów. W wersji PRO wykonasz raport z pomiarów dla PODGIK.
Oferujemy kompletny zestaw pomiarowy dla profesjonalistów składający się z odbiornika GNSS Emlid Reach Rs2, tyczka, uchwyt, smartfon MYPHONE Hammer Explorer w cenie za zestaw 14 500 zł brutto.

Abonamenty

System udostępniany jest z roczną lub półroczną opłatą abonamentową z licencją pływającą (na dowolnym urządzeniu z aplikacją). Cena obejmuje aplikację mobilną, dostęp do panelu www, przestrzeń dyskową na dane w profesjonalnym Data Center.

0 PLN

Z modułem RTK
dla zewnętrznego odbiornika GNSS
1 konto / 7 dni
Pobierz aplikację
Zaloguj się

350 PLN

Z modułem RTK
dla zewnętrznego odbiornika GNSS
2 konta / 6 miesięcy
Pobierz aplikację
Zaloguj się

700 PLN

Z modułem RTK
dla zewnętrznego odbiornika GNSS
2 konta / rok
Pobierz aplikację
Zaloguj się

900 PLN

Z modułem RTK
dla zewnętrznego odbiornika GNSS
6 kont / rok
Pobierz aplikację
Zaloguj się
Wszystkie ceny brutto.

Zrzuty ekranu aplikacji mobilnej

Zapewniamy użytkownikowi skuteczną funkcjonalność aplikacji.

Zrzuty ekranu z panelu www

Kontakt

ENCOM Sp. z o.o.
www.encom.pl
tel. 604-931-476

Pobierz geoGPSa dzisiaj !

ENCOM Sp. z o.o. Copyright © 2010-2020